Logo  
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
АПОТЕКА ДАНАС

Апотека од 1993. године када се издвојила из Здравственог центра Смедерево послује као самостална здравствена установа Апотека “ЗДРАВЉЕ” Смедеревска Паланка. 2007. године Законом о здравственој заштити целокупна примарна здравствена заштита прелази под “окриље” општине те тако и апотека мења оснивача тј. Оснивач престаје да буде Министарство здравља и Скупштина Општине добија ту улогу.
Апотека данас има 38 запослених и то: десет дипломираних фармацеута од којих су четворо специјалисти, осамнест фармацеутских техничара и 10 нездравствених радника од тога пет административних, возача и четири хигијерничара.

Апотека своју делатност обавља преко организационих јединица и то:

  • Апотеке
  • Галенска лабораторија
  • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

 

 
 
 
 

РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Апотека “ЦЕНТАР” –
тел/факс: 026/321-520
Тел:           026/317-360
Тел:           026/322-989

Огранак Апотека “ГРАДСКА
тел: 026/318-520

Огранак Апотека “КОЛОНИЈА
тел: 026/322-776

Јединице за издавање готових лекова

Апотека “АЗАЊА”              тел: 026/301-210
Апотека “КУСАДАК”           тел: 026/351-106
Апотека “СЕЛЕВАЦ”          тел: 026/371-415
Апотека “РАТАРИ” тел: 026/392-582
Апотека “ГОЛОБОК”           тел: 026/381-198
Апотека “ЦЕРОВАЦ”          тел: 026/383-527